- Obývací nábytok

Kreatívne a účelné využite priestoru s ohľadom na technologické podmienky inštalovaných zariadení.